vineri, 5 noiembrie 2010

STATUTUL FILIALEI DE PICTURA BUCURESTI A UAPR
STATUTUL FILIALEI PICTURA BUCUREŞTI
A UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

Membrii asociaţi fondatori ai „Filialei Pictură Bucureşti a Uniunii Artiştilor Plastici din România” sunt următorii:

1. Dna. Marilena Preda Sânc
2. Dl. Barbu Ionuţ Theodor
3. Dl. Bunea Marcel Doru
4. Dl. Tolan Vasile
5. Dl. Bălescu Cătălin Mihai
6. Dl. Chira Alexandru
7. Dl. Anghel Ion
8. Dl. Neamţu Lisandru
9. Dl. Moraru Teodor
10. Dl.Burhan Marius Ovidiu
11. Dl. Anghel Gheorghe
12. Dl. Paleologu Ciprian
13. Dl. Lucaci Petru
14. Dl. Mărginean Viorel
15. Dl. Vasilescu Corneliu
16. Dl. Mureşan Mircea Vasile
17. Dl. Ciubotaru Florin Anton
18. Dl. Ciubotaru Andrei
19. Dl. Barb Marius Vasile