marți, 26 octombrie 2010

RAPORT asupra activităţii Filialei Pictură Bucureşti a UAPR
2007-2010


Câteva date şi consideraţii generale despre UAP din România
Uniunea Artiştilor Plastici din România (UAP) este organizaţia profesională a creatorilor din domeniul artelor vizuale, organizaţie fără scop lucrativ, înfiinţată prin Decretul 266 din 1950 ca persoană juridică română de utilitate publică, care numără peste 5000 de membri, artişti plastici profesionişti.
UAP din România este continuatoarea Sindicatului Artelor Frumoase din Bucureşti şi a Sindicatelor Mixte din Provincie, membră fondatoare a Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori din Romania( ANUC) şi membră a unor organizaţii internaţionale de prestigiu: Asociaţia Internaţională a Artiştilor Plastici ( AIAP) şi Consiliul Artiştilor Europeni (ECA).
U.A.P. din Romania, prin activitatea artistică multiplă, profesionistă a membrilor săi, promovează artele vizuale ca valori culturale şi patrimoniale în beneficiul public şi deţine competenţele şi abilităţile profesionale pentru expertiza în domeniul artelor vizuale, fiind un factor esenţial în sistemul socio-cultural educaţional.
UAP din Romania este interesată şi îndreptăţită să participe la dezvoltarea politicilor şi strategiilor culturale naţionale prin elaborarea şi propunerea spre iniţiativă legislativă a proiectelor de acte normative care reglementează, modifică şi completează cadrul legislativ în domeniul artelor vizuale adaptat cerinţelor şi normelor europene.
Având în vedere dificultăţile cu care se confruntă artiştii vizuali astăzi, Uniunea Artiştilor Plastici face mari eforturi pentru a susţine în continuare din propriul buget, caz fără precedent în orice ţară europeană, evenimente artistice în galeriile de artă deţinute, de-a lungul anilor, în Bucureşti şi în ţară şi identificate ca spaţii culturale protejate prin HG 1280 din 1993, fără absolut niciun sprijin din partea principalilor finanţatori care ar trebui sa fie MCCPN, Primăria Municipiului Bucureşti si Primăriile de sector.Deasemenea Uniunea trebuie să suporte toate costurile legate de reabilitarea, amenajarea, chiria, impozitul pe teren şi întreţinerea curentă a acestor spaţii, deşi conform legislaţiei în vigoare, UAP ar fi trebuit să beneficieze şi în Bucureşti, aşa cum s-a procedat în câteva oraşe din ţara, de folosinţa gratuită a galeriilor şi studiourilor de creaţie unde artiştii desfăşoară activităţi culturale de interes naţional şi internaţional.
Atelierele de creaţie sunt spaţii culturale protejate prin lege şi cu toate acestea UAP-ul a pierdut şi continuă să piardă aceste spaţii, aşa cum s-a întămplat şi în cazul Sediului UAP, Atelierului de Gravură, Galeriilor de Artă şi Galeriilor cu vînzare şi aceasta nu numai datorită revendicărilor justificate dar şi datorită faptului că nu se respectă legea şi grupuri de interese în combinaţii, dintre cele mai ciudate, cu factori ai administraţiilor din sistemul locativ, primării sau alţi factori de putere, prăduiesc ca în codru după reţetarul naţional atât de cunoscut şi mediatizat în ultimii ani.
În momentul de faţă Uniunea mai deţine 7 Galerii din cele 29 existente în 1990. Dintre acestea 4 sunt Galerii de Artă şi 3 sunt Galerii cu vânzare.
Consideraţii generale asupra situaţiei administrative, economice financiare a UAP din România.
Uniunea Artiştilor Plastici din România se află într-o situaţie economică - financiară dificilă. Cauzele sunt multiple: neadaptarea la complexitatea noilor realităţi economice survenite după 1990, o proastă gestionare a patrimoniului UAPR, intenţionată sau datorită lipsei calităţilor manageriale, a conducerilor UAP 1990-2007, o lipsă de comunicare cu factorii de decizie din administraţie / cultură / finanţe la nivel naţional şi local. Treptat aparatul administrativ al UAPR –ului s-a deprofesionalizat rămânând doar câţiva funcţionari competenţi. În anumite cazuri au existat funcţionari care au subminat din interior autoritatea Uniunii şi au contribuit la deposedarea Uniunii de Galeriile de Artă şi în special a Galeriilor cu vânzare şi aş menţiona exemplul artistei Doina Levintza, cunoscută ca un designer de modă cu o bogată activitate profesională, dar care cu o totală lipsă de moralitate, ca angajată a Uniunii pe post de Galeristă, şi-a însuşit în mod fraudulos Galeria I Mai. Totodată UAPR-ul a beneficiat în mod nefast de câţiva directori incompetenţi sau care şi-au slujit doar intersele personale sau a unor grupuri de artişti şi mă refer în acest caz şi la Combinat – un exemplu în acest sens fiind situaţia gravă creată la secţia Turnătorie, situaţie ce a adus prejudicii importante combinatului şi care a condus în cele din urmă la închiderea secţiei.
Un loc important în această dezorganizare şi distrugre a UAPR-ului îl ocupă şi faptul că NU există un Regulament, clar şi ferm, prin care să fie responsabilizată Conducerea Operativă astfel încât fiecare membru din Conducerea Operativă să răspundă pentru atribuţiile ce-i revin. Aceiaşi formulă de responsabilizare a conducerii printr-un Regulament ar trebui să existe la nivelul Conducerii Filialei şi mai ales la terminarea mandatului când vechea conducere are datoria / obligaţia să predea şi să informeze corect noua conducere care preia, asupra situaţiei reale a Filialei şi a Uniunii astfel încât cei care vin să fie capabili să continue munca celorlalţi. Lipsa de transparenţă, ascunderea greşelilor în realizarea contractelor, a conflictelor şi chiar a proceselor, distrugerea sau rătăcirea actelor de proprietate, toate aceste neglijenţe sau fapte făcute cu rea intenţie, au îngreunat enorm activitatea CO şi Filialei Pictură între 2006-2008. Abia după 2008 putem să vorbim despre o evidenţă a problemelor reale a Uniunii şi despre un mecanism firav dar coerent al conducerii de filtrare a problemelor prioritare şi de orchestrare a forţelor în vederea rezolvării acestora pe etape.
Îmi este greu să menţionez, dar nu putem să ne facem că nu există şi nu remarcăm, indolenţa şi dispreţul pentru breaslă a unor artişti. O parte din artiştii care au primit ateliere prin 1970 şi care au avut parte de beneficiile unei Uniuni bogate, ce deţinea monopolul absolut pe piaţa de artă din România şi avea putere financiară să ofere membrilor săi diverse facilităţi, nu au înţeles că după 1990 acest lucru nu mai este posibil. Sunt cazuri de artişti care nu şi-au plătit datoriile către UAP Bucuresti constând în plata atelierului şi utilităţi sau le-au plătit la somaţii repetate după mai multe luni sau chiar cu întârziere de 1 an de zile, ceea ce a condus la prejudicii materiale importante, ori şi-au subânchiriat atelierele propietate UAP, sau le folosesc şi în momentul de faţă doar pe post de depozit, hotel pentru rude, alte destinaţii. A existat şi dorinţa din partea unora de descompunere a patrimoniului UAPR şi de cumpărare a acestor spaţii în nume personal. Putem presupune că şi acesta ar putea fi un motiv pentru care până în 2008 nici o conducere UAPR NU a făcut demersuri pentru intabularea proprietăţilor şi nici reevaluarea lor. Şi toate acestea se întâmplă în timp ce generaţii întregi de artişti, unii care şi-au pierdut atelierul în urma retrocedărilor, alţii care nu au avut şansa repartiţiei unui atelier, artişti cu activitate artistică intensă, aşteaptă zeci de ani să primească un atelier şi plătesc chirii exorbitante ca să aibă un spaţiu de lucru. Avem şi câteva cazuri izolate însă de maeştri care au dat dovadă de generozitate, de spirit de breaslă şi au primit în atelier un artist mai tânăr cum s-a întâmplat în cazul pictorului Dobrian sau în momentul de faţă în cazul pictorilor Vasile Grigore, Ştefan Sevastre, Ervant Nicogosian, Horia Mihai.
Există şi artişti mai tineri care fie că nu-şi plătesc datoriile de atelier ca de exemplu Laurenţiu Jianu sau care fiind plecaţi din ţară de mai mulţi ani ţin atelierul blocat ca de exemplu George Moisiuc. În aceste cazuri Uniunea nu poate decât să deschidă procese. Un proces durează în România câţiva ani şi înseamnă bani, bani daţi din cotizaţiile dumneavoastră. Bani care în loc să rămână pentru plata Galeriilor şi organizarea de evenimente culturale merg la plata utilităţilor, chiriilor, taxelor de procese a celor care în acest fel aduc prejudicii grave Uniunii şi colegilor săi.
Grav este faptul că în momentul de faţă Nu este reglată Fişa sintetică de la Administraţia Financiară. La data de 15-09-2010 suma neconfirmată fiind în valoare de 322 000 Lei. Sumă rezultată din nedeclararea obligaţiilor ce decurg din drepturi salariale, în care sunt cuprinse şi drepturile de autor, sau neplăţi ale acestora, practic de vină fiind brambureala celor care s-au perindat prin birourile Uniunii şi în acest sens ar mai fi ceva de precizat. Ne-am cam jucat cu numirea cenzorilor dintre artişti fără a avea în echipă majoritar cenzori de specialitate.
În 2008 preşedintele UAP Şerban Dumitru, pentru prima dată în istoria Uniunii, a acţionat în sensul democratizării conducerii Uniunii şi a impus o notă de transparenţă prin semnarea unui protocol prin care a desemnat pe vicepreşedintele Petru Lucaci să reprezinte Uniunea în relaţia cu Preşedenţia, Guvernul, Ministerele, Academia Română, cu forurile administive şi decizionale, iar pe doamna Cristina Rusu, membru CO, să se ocupe de intabularea proprietăţilor Uniunii şi de relaţia Uniunii cu Institutul Cultural Român.
În 2008-2010 Conducerea Operativă a Uniunii împreună cu Asociaţia Naţională a Uniunilor de Creaţie au depus mai multe proiecte legislative, s-au purtat discuţii şi au fost înaintate memorii cu problemele Uniunii la Primărie, Ministere, Guvern şi Preşedenţie. Materialele scrise, audienţele repetate şi insistente sunt efortul în mod deosebit ale d-lui Petru Lucaci (preşedinte interimar UAP în urma demisiei D-lui Şerban Dumitru în 2010). Trebuie să menţionez faptul că în luna August Petru Lucaci rezolva, prin memorii şi audienţe, cele 100 de notificări abuzive venite din partea Spaţiului Locativ şi care viza 100 de ateliere din Centrul Istoric.
Tot în 2009-2010 prin eforturile D-nei Cristina Rusu (vicepreşedinte interimar UAP) s-a reuşit intabularea Combinatului, Blocului de ateliere Eforie, Atelierelor donaţie din Roseti, Casa de la Năieni şi s-a descoperit o donaţie, proprietate în Bucureşti, care este acum în revendicare de către Uniune. Se află în lucru cadastrul la Atelierele din Pangrati. S-a plătit Impozitul pe teren (ateliere ) la Oficiu AFI 4, impozit care NU se regăseşte în chiria actuală şi care a devenit obligatoriu, urmând a fi plătit pentru toate spaţiile cu chirie deţinute.
Graţie intervenţiilor făcute de Vasile Tolan, membru în Consiliul de Conducere al Filialei Pictură şi D-nei Cristina Rusu, a fost donat mobilierul pentru birouri de către firma Bechtel şi s-au făcut amenajările de la Artis prin sponsorizări primite de la Firma Apolodor, director Radu Oatu.
Aş dori să menţionez numele directoarei Irina Dumitriu care deşi a fost în funcţie doar un an ne-a ajutat mult cu realizarea unor materiale, profesionist concepute, referitoare la statutul şi situaţia economico-financiară a Uniunii. Totodată subliniez faptul că beneficiem în momentul de faţă de profesionalismul şi capabilităţile unei directoare, doamna Liliana Ionescu, care a reuşit în ultimul an să rezolve dificile probleme financiare şi să pună ordine în multe probleme administrative, financiare ale Uniunii astfel încât să avem oglinda a ceea a mai rămas din Uniune şi fiecare artist să-şi cunoască în mod clar situaţia.
În acest moment sunt procese pe rol pentru recuperarea Galeriei Eforie, intabulată fraudulos de către Policlinica cu care Uniunea a construit blocul Eforie, proces pentru recuperarea Galeriei Galla, proces pentru recuperarea datoriilor făcute de artişti, ca de exemplu Jianu, proces la Constanţa între cele două grupări de artişti, proces cu Asociaţia de locatari la atelierele din Doamnei şi alte procese în ţară.. În toate aceste procese suntem reprezentanţi de casa de avocatură Ţuca Zbârcea care ne sprijină ca de altfel şi doamna Bădulescu care se ocupă de intabulări. Uniunea a plătit costurile de taxe aferente în toate aceste situaţii.
ARTIŞTII care au ajutat Uniunea cu lucrări de pictură, membrii ai Filialei Pictură Bucureşti, sunt: Ion Sălişteanu, Vasile Tolan, Marilena Măntescu, Petru Lucaci, Irina Predescu, Marilena Morariu, Cătălin Bălescu, Marius Barb, Lisandru Neamţu, Cosmin Paulescu, Costin Neamţu, Cezar Atodiresei, Mateiaş Bogdan, Ritivoiu Constantin, Simona Dobrescu, Marilena Preda Sanc, Ionuţ Anghel, Andrei Ciubotaru şi le cer scuze celor pe care i-am omis.
FILIALA PICTURĂ BUCUREŞTI
În urma hotărârii Adunării Generale cu Reprezentanţi din 12 09 2008 a luat fiinţă Filiala Pictură Bucureşti, cu statut juridic propriu, ca parte a UAP din România. În Statutul Filialei Pictură Bucureşti este subliniat faptul că toţi membrii Filialei Pictură UAPR sunt membrii Filialei Pictură UAPR actuale, cu respectarea Statutului şi Regulamentelor de funcţionare ale UAPR-ului. Filiala şi-a dobândit statut juridic deoarece astfel are posibilitatea să acţioneze în nume propriu în mod direct şi cu mai multă elasticitate relaţionat contextului cultural administrativ, economico-financiar actual. Totodată Filiala are dreptul să realizeze parteneriate în nume propriu şi să acceseze fonduri naţionale şi europene prin proiecte culturale deoarece nu are datorii aşa cum se întâmplă în cazul Uniunii.
Filiala Pictură deţine în prezent dreptul de a repartiza ateliere, gestiunea lor revine Uniunii. Filiala Pictură are în aceste condiţii 144 de ateliere dintre care 50 sunt proprietatea Uniunii, celelalte închiriate de la Primărie în condiţii dezavantajoase. Membrii Filialei Pictură care au contract de atelier au cumulat datorii către UAPR în valoare de 35 925.22 Lei, garanţia depusă fiind în valoare de 13 104.77 Lei. Deoarece Filiala Pictură Nu a preluat încă atelierele datoria este înregistrată în contul UAPR. Contul Filialei fiind pe plus.
Începând cu luna martie 2010, în urma Hotărârii Adunării Generale jumătate din cotizaţia membrilor Filialei Pictură revine Filialei Pictură. Suma rezultată până la data de 8 Octombrie 2010 este 25 709 Lei. 70 din membrii Filialei au platit integral cotizatia la UAPR, urmând a fi recuperată jumătate din sumă pentru Filiala Pictură.
Până la data de 9 Octombrie 2010 au plătit cotizatia 303 membri ai Filialei Pictură Bucuresti
Retribuţia Preşedintelui Filialei este de 180 Lei pe Lună plătită de Uniune. Cei doi vicepreşedinţi ai Filialei NU au fost retribuiţi. Consiliul de Conducere al Filialei Pictură NU a fost retribuit pentru munca depusă.
Există un protocol de preluare a CAV-ului, Galeria At.35, Atelierele de pictură, Galeria Galla cu vânzare care NU a fost semnat încă. Este evident faptul că în viitor ne vom gospodări noi şi deci vom fi responsabili de toate greşelile pe care le vom face. Noua conducere răspunzând conform legislaţiei în vigoare pentru îndeplinirea atribuţiile ce-i revin în gestionarea patrimoniului Filialei Pictură Bucureşti. În acest sens toţi membrii Filialei trebuie să fie conştienţi că nu vom putea acoperi datorii şi că ne revine sarcina întreţinerii Galeriilor de Artă şi de noi depinde să rentabilizăm Galeria cu vânzare.
Începând cu 2008 Filiala Pictură a gestionat activitatea Centrului de Arte Vizuale – Galeriile Căminul Artei. In ultimii doi ani s-au organizat mai multe expoziţii de grup precum: Salonul MIC (curator Ionuţ Barbu), Corporealităţi (Petru Lucaci), Corpul Uman în Arta Contemporană (Alexandra Titu, Constantin Prut) Art for Help (Bety Vervega), 9+1(Teodor Moraru), Arta în Spaţiul Public (Marilena Preda Sanc, Lisandru Neamţu, Ionuţ Achiţenie, Cosmin Paulescu). În CAV s-au deschis expoziţii internaţionale precum Pictori canadieni în inima Europei, eveniment organizat de Promotions Icstarts Inc. De Quebec Canada, curator Carmelita Herescu, cu sprijinul ambasadei Canadei la Bucureşti, şi Salonul Internaţional Artis curator Marina Nicolaev. Un alt eveniment important însoţit de un amplu catalog s-a numit 94 Artişti contemporani, curatori Georgeta şi Drăgan Djordjevic. Au avut loc 2 ediţii Colecţia de artă modernă şi contemporană a UAPR, curatori, Marilena Murariu şi Marilena Preda Sanc. În Centrul Artelor Vizuale au expus artişti din ţară în ample expoziţii personale: Dorel Petrehuş, Negreşti Oaş; Liviu Nedelcu, Focşani; Ovidiu Vuia şi Gabriel Bodnariu,Timişoara; Gabriela Drinceanu, Iaşi. Au avut loc retrospective ample ale artiştilor Eugenia Hagiu Popa şi Costin Neamţu, numeroase expoziţii personale ale pictorilor bucureşteni şi câteva expoziţii remarcabile de sculptură.Trebuie să menţionăm prezenţa unui număr mare de tineri artişti, unii dintre ei încă studenţi sau masteranzi, doctoranzi care au expus alături de profesorii lor pictorii: Alexandru Chira, Marcel Bunea, Cătălin Bălescu, Ionuţ Anghel, Petru Lucaci, Ciprian Paleologu, Andrei Ciubotaru. Universitatea Naţională de Arte a sprijinit financiar activitatea CAV-ului şi Galeria Atelier 35 plătind chiria în ambele cazuri pentru 3 luni pe an iar în momentul de faţă ne ajută la finalizarea catalogului expoziţiei Arte în Bucureşti. Mulţumim Universităţii de Arte şi domnului secretar ştiinţific UNA Cătălin Bălescu în special şi pentru că ne-a facilitat organizarea acestei Adunări Generale ca de altfel şi a tuturor celorlalte care au avut loc în ultimii ani.
Expoziţia Arte în Bucureşti – pictură, grafică, sculptură a fost iniţiativa Consiliului de Conducere al Filialei Pictură şi a demarat ca proiect al Filialei Pictură Bucureşti. În vederea realizării evenimentului au fost reţinute cu un an înainte Galeriile de Artă UAP, şi au fost făcute mai multe solicitări de parteneriat în vederea organizării acestui eveniment. Primarul General Sorin Oprescu a agreat şi a susţinut acest proiect fapt ce a condus la un parteneriat cu ARTCUB-ul. În toate aceste parteneriate şi proiecte Uniunea trebuie să suporte aprox. 60% din costuri. Această contribuţie Uniunea are dreptul să o acorde din TAP dar cu aprobarea Conducerii Operative care în acest caz a avut multe de obiectat deşi în ultimii 2 ani Filiala Pictură NU a solicitat din TAP bani. Ar fi de menţionat că membrii Filialei, prin activitatea artistică şi mă refer la evenimente expoziţionale cât şi prin valoarea taxelor plătite pentru Galeriile de Artă şi cotizaţii, au în mod evident o contribuţie majoră la bugetul Uniunii. Activitatea artistică a membrilor Filialei Pictură, în ultimii 2 ani, reprezintă peste 70% din activitatea tuturor Galeriilor UAP din Bucureşti. CAV-ul a fost renovat cu forţe proprii fără a se cere bani din TAP, aşa cum au făcut alte Filiale, graţie efortului depus de Petru Lucaci în găsirea sponsorilor.
Au fost ajutaţi câţiva colegi pe caz de boală şi invaliditate şi au fost acordate ajutoare de înmormântare.
In etapa actuală pentru Filiala Pictură este important aportul tuturor artiştilor, membrii ai Filialei în elaborarea proiectelor naţionale şi europene în vederea accesării de fonduri care ar facilita bunul mers al Galeriilor, atât din punct de vedere al cheltuielilor cât şi al activităţii artistice, al promovării şi creşterii vizibilităţii individuale artistice şi ca breaslă.
Ţin să mulţumesc în mod deosebit secretarei tuturor Filialelor din Bucureşti şi care ţine legătura şi cu toate filialele din ţară, d-nei Mirela Cărăbaş pentru efortul susţinut şi grija specială acordată Filialei Pictură, d-lui director al Combinatului Paul Dimancea pentru corectitudine şi profesionalism, d-nei avocat Elena Curic mereu prezentă şi implicată în problemele Uniunii, membrilor Consiliului de Conducere al Filialei Pictură pentru modul în care am cooperat, în mod special preşedintelui UAP din România Petru Lucaci şi vicepreşedintelui Filialei Pictură Ionuţ Barbu care au fost de permanenţă, artişti capabili de voluntariat, care înţeleg necesitatea de a-ţi dărui mult din timpul personal pentru a face faţă la avalansă de hârtii şi probleme pe care le necesită conducerea Uniunii, a unei Filiale, astăzi în contextul legislaţiei actuale. Multe mulţumiri d-nei Motilică dela Biblioteca UAP care a depus multă muncă cu pricepere şi dăruie, şi cu care, împreună cu Marilena Murariu şi Domnul Jijău, am reuşit să punem în ordine ceea ce a mai rămas din Colecţia de Artă UAP. Nu în ultimul rând trebuie să menţionez numele pictorului Bogdan Mateiaş, care a realizat şi alimentează de 2 ani, voluntar, cu afişe, informaţii, invitaţii blogul Filialei Pictură. (uapr-pictura-bucuresti.blogspot.com)
Aş conchide următoarele: Uniunea Artiştilor Plastici din Bucureşti şi Filialele cu sau fără personalitate juridică trebuie să se reorganizeze, să respecte Regulamentele de funcţionare UAP, să găsească formule administrative eficiente de gestionare a patrimoniulu, să elaboreze împreună cu membrii săi strategii, proiecte, parteneriate culturale. Conducerea are obligaţia morală să ia hotărâri ferme şi corecte în cazul membrilor care nu-şi plătesc cotizaţia, a celor care şi-au abandonat atelierele sau le-au schimbat destinaţia altfel suntem în pericol să pierdem atelierele.
Toţi artiştii membrii UAP trebuie să contribuie, împreună cu ceilalţi operatorii culturali şi factorii de decizie la modelarea unui cadru specific artelor vizuale, cu o legislaţie adecvată şi la definitivarea unui statut al artistului în societatea contemporană.

Marilena Preda Sanc
Preşedinte Filiala Pictură Bucureşti 9 Octombrie 2010