vineri, 5 noiembrie 2010

STATUTUL FILIALEI DE PICTURA BUCURESTI A UAPR
STATUTUL FILIALEI PICTURA BUCUREŞTI
A UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

Membrii asociaţi fondatori ai „Filialei Pictură Bucureşti a Uniunii Artiştilor Plastici din România” sunt următorii:

1. Dna. Marilena Preda Sânc
2. Dl. Barbu Ionuţ Theodor
3. Dl. Bunea Marcel Doru
4. Dl. Tolan Vasile
5. Dl. Bălescu Cătălin Mihai
6. Dl. Chira Alexandru
7. Dl. Anghel Ion
8. Dl. Neamţu Lisandru
9. Dl. Moraru Teodor
10. Dl.Burhan Marius Ovidiu
11. Dl. Anghel Gheorghe
12. Dl. Paleologu Ciprian
13. Dl. Lucaci Petru
14. Dl. Mărginean Viorel
15. Dl. Vasilescu Corneliu
16. Dl. Mureşan Mircea Vasile
17. Dl. Ciubotaru Florin Anton
18. Dl. Ciubotaru Andrei
19. Dl. Barb Marius Vasile
Uniunea Artiştilor Plastici din România
Filiala Pictura Bucuresti a U.A.P. din România


I. PROCES - VERBAL
încheiat azi, 09.10.2010
în şedinţa Adunării Generale de Alegeri a Filialei Pictura Bucuresti
a Uniunii Artiştilor Plastici din RomâniaAdunarea Generală de Alegeri a Filialei Pictura Bucuresti a U.A.P. din România întrunită în şedinţa din 09.10.2010, a dezbătut următoarea
Ordine de zi:
1) Raportul de activitate al prezentei conduceri de la alegeri până în prezent;
2) Alegerea Consiliului de conducere al Filialei Pictura Bucuresti a U.A.P. din România;
3) Alegerea reprezentanţilor Filialei Pictura Bucuresti a U.A.P. din România pentru Adunarea cu Reprezentanţi a a U.A.P. din România;
5) Diverse.

Adunarea Generală de Alegeri a Filialei Pictura Bucuresti a U.A.P. din România a fost condusă de un prezidiu format din:
1. Marilena Preda Sanc, Petru Lucaci, Ionut Theodor Barbu, Ciprian Paleologu, Marcel Bunea, Viorel Marginean, Stefan Caltia, Mircea Vasile Muresan, Lisandru Neamtu
Detalii privind desfăşurarea Adunării Generale de Alegeri, conform Ordinei de zi:
S-a constatat ca Adunarea Generala nu a fost statutar constituita in prezenta a 170 membri din totalul de 968 de membri ai Filialei înscrişi, din care au plătit cotizaţia 303. S-a declarat sedinta nestatutara si s-a inchis.
Membrii prezenti au votat cu unanimitate de voturi ca sedinta sa fie reluata dupa o ora.
A fost prezentat raportul de activitate al Consiliului de conducere al Filialei Pictura.
S-a discutat despre:
- situaţia administrativa, economica si financiara a UAP din România,
- procesele pe care le are UAP din Romania pentru recuperarea Galeriilor de
Arta Eforie si Galla
- datoriile la studiourile de creatie si neplata cotizatiei de membru,
- Filiala şi-a dobândit statut juridic deoarece astfel are posibilitatea să acţioneze în nume propriu în mod direct şi cu mai multă elasticitate relaţionat contextului cultural administrativ, economico-financiar actual. Totodată Filiala are dreptul să realizeze parteneriate în nume propriu şi să acceseze fonduri naţionale şi europene prin proiecte culturale deoarece nu are datorii aşa cum se întâmplă în cazul Uniunii, deoarece datoriile de ateliere şi utilităţi sunt la Uniune şi Nu la Filială.
- Începând cu luna martie 2010, în urma Hotărârii Adunării Generale jumătate din cotizaţia membrilor Filialei Pictură revine Filialei Pictură. Suma rezultată până la data de 8 Octombrie 2010 este 25 709 Lei.
70 din membrii Filialei au platit integral cotizatia la UAPR, urmând a fi recuperată jumătate din sumă pentru Filiala Pictură.
- Începând cu 2008 Filiala Pictură a gestionat activitatea Centrului de Arte Vizuale – Galeriile Căminul Artei. In ultimii doi ani s-au organizat mai multe expoziţii de grup precum Salonul MIC curator Ionuţ Barbu. Artişti care au organizat şi au fost curatori ai unor expoziţii de concept în această perioadă sunt Teodor Moraru, Lisandru Neamţu, Bety Vervega. În CAV s-au deschis şi expoziţii internaţionale precum Pictori canadieni în inima Europei eveniment organizat de curator Carmelita Herescu cu sprijinul ambasadei Canadei la Bucureşti, şi Salonul Internaţional Artis curator Marina Nicolaev, un alt eveniment important însoţit de un amplu catalog s-a numit 94 Artişti contemporani. Au avut loc 2 ediţii Colecţia de artă modernă şi contemporană a UAPR, curatori, Marilena Murariu şi Marilena Preda Sanc. În Centrul Artelor Vizuale au expus artişti din ţară în ample expoziţii personale: Dorel Petrehuş, Negreşti Oaş; Liviu Nedelcu, Focşani; Ovidiu Vuia şi Gabriel Bodnariu,Timişoara; Gabriela Drinceanu, Iaşi. Trebuie să menţionăm prezenţa unui număr mare de tineri artişti, unii dintre ei încă studenţi sau masteranzi, doctoranzi care au expus alături de profesorii lor.
- Expoziţia Arte în Bucureşti – pictură, grafică, sculptură a fost iniţiativa Consiliului de Conducere al Filialei Pictură şi a demarat ca proiect al Filialei Pictură. În vederea realizării evenimentului au fost reţinute cu un an înaine Galeriile de Artă UAP, şi au fost făcute mai multe solicitări de parteneriat în vederea organizării acestui eveniment. Primarul General Sorin Oprescu a agreat şi a susţinut acest proiect fapt ce a condus la un parteneriat cu ARTCUB-ul. În toate aceste parteneriate şi proiecte Uniunea trebuie să suporte aprox. 60% din costuri. Această contribuţie Uniunea are dreptul să o facă din TAP dar cu aprobarea Conducerii Operative care în acest caz a avut multe de obiectat deşi în ultimii 2 ani Filiala Pictură NU a solicitat din TAP bani. Ar fi de menţionat că membrii Filialei prin activitatea artistică şi mă refer la evenimente expoziţionale cât şi prin valoarea taxelor plătite pentru Galeriile de Artă şi cotizaţii au în mod evident o contribuţie majoră la bugetul Uniunii. Activitatea artistică a membrilor Filialei Pictură reprezintă peste 70% din activitatea tuturor Galeriilor UAP din Bucureşti, în ultimii 2 ani. CAV-ul a fost renovat cu forţe proprii fără a se cere bani din TAP aşa cum au făcut alte Filiale, graţie efortului depus de Petru Lucaci în găsirea sponsorilor (Universitatea Politehnica, Bucureşti)

S-a propus şi s-a votat în unanimitate modificarea Statutului UAP din Romania Sectiunea a IV a – Conducerea Operativa, Art.31 – Conducerea Operativa sa fie constituita din presedinte, cu domiciliul din Bucuresti, si 2 vicepresedinti.
Se solicita Conducerii Operative a UAP din Romania semnarea protocolului cu Filiala Pictura Bucuresti
S-a propus şi s-a votat în unanimitate ca CO să fie ales prin autopropunerea unei echipe de conducere cu un program coerent, care să probeze cunăaşterea reală a problemelor UAP şi care să articuleze clar strategii administrative / economice şi politici cultural de redresare financiară, promovare a actului artistic, protecţie socială a membrilor săi şi creştere a vizibilităţii aportului major al artiştilor, membrii UAP, la cultura vie, la constituirea patrimonial artistic contemporan local / global.
S-a propus şi s-a votat în unanimitate ca adunarea general a Filialei Pictură să se ţină annual.
S-a propus şi s-a votat să existe pe blog-ul filialei Pictură extrase din PV ale Filialei Pictură.
S-a propus şi s-a votat ca membrii Filialei Pictură să aibă sarcini precise în cadrul Consiliului de Conducere al Filialei Pictură.

Adunarea Generala a Filialei Pictura Bucuresti a UAP din Romania a ales cu unanimitate de voturi doi presedinti onoarifici ai Filialei pe Domnul Viorel Marginean si Domnul Stefan Caltia.
Se aproba cu unanimitate de voturi ca sa nu se anuleze nici un buletin de vot.
A fost aleasa Comisia de numarare a voturilor in urmatoarea componenta:
1.Ilie Chioibas
2. Marius Barb
3. Sorin Ienulescu
4. Letitia Oprisan
5. Marius Burhan
6. Ionut Theodor Barbu
7. Marian Dobre
8. George Balasa
9. Dominic Vartosu
10.Mirela Carabas
Au fost 164 buletine de vot valide si unul anulat.
Adunarea Generală de Alegeri a Filialei Pictura Bucuresti a U.A.P. din România a ales:
1) Consiliul de Conducere al Filialei Pictura Bucuresti a U.A.P. din România, in urmatoarea componenta:
1. Petru Lucaci – 108 voturi
2. Marilena Preda Sanc – 96 voturi
3. Ionut Theodor Barbu – 85 voturi
4. Catalin Balescu – 67 voturi
5. Marcel Bunea – 64 voturi
6. Marius Barb – 57 voturi
7. Lisandru Neamtu – 55 voturi
8. Florin Mocanu – 54 voturi
9. Cezar Atodiresei – 46 voturi
10.Marius Burhan – 46 voturi
11.Ciprian Paleologu – 45 voturi
12.Mircea Vasile Muresan – 44 voturi
13.Alezandru Radvan – 43 voturi
14.Vasile Tolan – 41 voturi
15.Teodor Moraru - 40 voturi
2) Preşedintele Filialei Pictura Bucuresti a U.A.P. din România va fi ales de membrii Consiliului de conducere in sedinta din 11.10.2010. a fost ales cu unanimitate de voturi domnul Petru Lucaci in functia de presedinte al Filialei Pictura. Domnul Petru Lucaci se autosuspenda din functia de presedinte al Filialei pana la terminarea mandatului de presedinte al UAP din Romania. In aceasta perioada responsabilitatea conducerii filialei va revenii doamnei Marilena Preda Sanc , presedinte interimar, si domnului Ionut Theodor Barbu, vicepresedinte interimar.
3) Reprezentanţii Filialei Pictura Bucuresti a U.A.P. din România pentru Adunarea cu Reprezentanţi a U.A.P. din România, funcţie de 1 la 20 de membri:
1. Petru Lucaci
2. Marilena Preda Sanc
3. Ionut Theodor Barbu
4. Catalin Balescu
5. Marcel Bunea
6. Marius Barb
7. Lisandru Neamtu
8. Florin Mocanu
9. Cezar Atodiresei
10.Marius Burhan
11.Ciprian Paleologu
12.Mircea Vasile Muresan
13.Alezandru Radvan
14.Vasile Tolan
15.Teodor Moraru
16.Alexandru Chira
17.Paulescu Cosmin
18.Caltia Stefan
19.George Moscal
20.Gheorghe Anghel
21.Ion Anghel
22.Francisc Chiuaru
23.Mladin Valeriu
24.Florica Prevenda
25.Felix Lupu
26.Viorel Marginean
27.Traian Boldea
28.Marian Dobre
29.Mihail Serbanescu
30.Marin Gherasim
31.Viorel Grimalschi
32.Bogdan Mateias
33.Henry Mavrodin
34.Ionel Dalin Iulian Toma
35.Dan Truica
36.Ilie Chioibas
37.Ion Lazar
38.Corneliu Vasilescu
39. Vlad Ionescu
40. Gabriel Balasa
41.Sorin Ienulescu
42.Daniel Alexandru
43.Mihail Gavril
44.Bogdan Pelmus
45.Robert Vraciu
46.Marinela Mantescu
47.Ioan Alexandru Marginean
48.Dalia Bialcovschi
49.Maria Maria

Presedinte Filiala Pictura Bucuresti